Μισθωμένα κυκλώματα

Η ανάγκη κάθε σύγχρονης επιχείρησης

Στην εποχή του Cloud και των  ηλεκτρονικών συναλλαγών, το μισθωμένο κύκλωμα έχει περάσει στο προσκήνιο της επιχειρηματικής λειτουργίας .Η χρήση μισθωμένου κυκλώματος εξυπηρετεί την ενσύρματη ή ασύρματη ζεύξη μεταξύ δύο ή περισσοτέρων κομβικών σημείων οπουδήποτε στον κόσμο.

Σκοπός του μισθωμένου κυκλώματος ανεξάρτητα από το μέσο που χρησιμοποιείται (καλώδιο, μικροκύματα, κ.λπ.) είναι η μεταφορά δεδομένων, φωνής και εικόνας από κάποιο κόμβο σε έναν ή περισσότερους άλλους.

Η Smart Support Group διαθέτει πολυετή εμπειρία στη μελέτη και υλοποίηση point-to-point κυκλωμάτων οπτικής ίνας καθώς και ασύρματων μικροκυματικών ζεύξεων.

Η Smart Support Group προσφέρει λύσεις Internet Feed και Layer2 κυκλωμάτων, όπου απαιτείται διασύνδεση υψηλής ταχύτητας και αξιοπιστίας στο διαδίκτυο.

Οι χρόνοι υλοποίησης και παράδοσης των κυκλωμάτων είναι ιδιαίτερα μικροί, γεγονός που οφείλεται στην υψηλή τεχνογνωσία των μηχανικών της εταιρίας, Το αποτέλεσμα όλων των παραπάνω είναι μια υπηρεσία υψηλών προδιαγραφών, που μπορεί να διαθέσει ταχύτητα μεγάλου εύρους ακόμη και στα πιο δυσπρόσιτα σημεία.